เมื่อปวดเข่าหรือปวดหัวเข่า แล้วเป็น ข้อเข่าเสื่อม...จริงหรือ

     พออายุมากขึ้น ก็เริ่มมีอาการปวด เมื่อย ตึง โดยอายุ 40 ปีขึ้นไป
มักมีอาการปวดหัวเข่า หรือเข่าบวม
และมักพบบ่อยเมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป เมื่อไปตรวจรักษา
แพทย์ก็บอกคุณว่า "ข้อเข่าเสื่อม"
จริงๆแล้วคุณเป็นข้อเข่าเสื่อมจริงหรือไม่

องค์ประกอบของหัวเข่า

กระดูกต้นขา
กระดูกขา ซึ่งมี 2 ชิ้น
กระดูกสะบ้า
กระดูกอ่อนบุผิวข้อ
เยื่อบุด้านในของข้อเข่า ทำหน้าที่สร้างน้ำหล่อเลี้ยงและช่วยหล่อลื่นข้อเข่า
ปลอกหุ้มด้านนอก
กล้ามเนื้อ ช่วยในการเคลื่อนไหว เสริมความแข็งแรง
เส้นเอ็นไขว้หลังหัวเข่า ช่วยยึดข้อเข่าให้แข็งแรง
เส้นเลือดและเส้นประสาท

แล้วข้อเข่าเสื่อม เป็นอย่างไร

ข้อเข่าเสื่อม ก็คือ กระดูกอ่อนบุผิวข้อหัวเข่า เกิดการสึก มีลักษณะขรุขระ
แต่การสึกของผิวกระดูกอ่อนนั้นอาจไม่ได้ทำให้เกิดอาการปวด

สาเหตุของอาการปวดหัวเข่า

เมื่ออาการปวดหัวเข่าไม่ได้เกิดจากข้อเข่าเสื่อม ดังนั้นอาการปวดหัวเข่าก็มีสาเหตุมาจากการตึงของเส้นเอ็นไขว้หลังหัวเข่า
หรือเส้นเอ็นหัวเข่า ทำให้นั่งยองๆก็นั่งยาก หรือนั่งแล้วก็ลุกลำบาก ต้องหาที่จับที่ยึด นั่งพับเพียบไม่ได้
บางครั้งอาจปวดทั้งเส้นเอ็นตั้งแต่สะโพกถึงเท้า

สำหรับผู้ที่ปวดเข่าตามอายุโดยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุ
ถ้าได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้เปลี่ยนข้อเข่าเทียม ควรพิจารณาให้ดี
ซึ่งถ้าอาการปวดมาจากเส้นเอ็นหลังหัวเข่าหรือเส้นเอ็นหัวเข่าตึง
เมื่อได้รับการเปลี่ยนเข่าก็เปล่าประโยชน์

ส่วนการรับประทานหรือฉีดยาแก้ปวด(NSAIDs)
เพื่อรักษาอาการปวดหัวเข่านั้นเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ
เพราะยาจะออกฤทธิ์ลดอาการอักเสบ
แต่ยานั้นไม่ได้แก้อาการตึงของเส้นเอ็นหลังหัวเข่าหรือเส้นเอ็นหัวเข่าจริงๆ
เป็นแค่การระงับอาการ เมื่อหมดฤทธิ์ยา อาการปวดหัวเข่าก็จะกลับมาอีก

การรักษาอาการปวดหัวเข่า

ดังนั้นเมื่อมีอาการปวดหัวเข่าจากเส้นเอ็นบริเวณหัวเข่าอักเสบ ให้รับประทาน ยากษัยเส้น ตรา เอ
ถ้าเส้นเอ็นหลังหัวเข่าหรือเส้นเอ็นหัวเข่า ตึงมากหรือขด ควรได้รับการนวดเส้นเอ็น โดยผู้ที่มีความรู้และความชำนาญร่วมด้วย

พบหลายรายที่ปวดหัวเข่าแล้วแพทย์วินิจฉัยว่า กระดูกข้อเข่าเสื่อม แต่ความจริงแล้วสาเหตุของอาการปวดเข่านั้นมาจากเส้นเอ็น