ยาลดไขมันในโลหิตสูง(ยาสมุนไพร)   เรืองแผนไทยเภสัช
สรรพคุณ ลดคลอเรสเตอรอล(LDL cholesterol) ลดไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride)
ลดไขมันในโลหิตสูงให้อยู่ในระดับปกติ

บรรจุแผงละ 30 เม็ดราคาแผงละ 180 บาท

จากการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ พบว่า มีส่วนช่วยลดไขมันหน้าท้อง และบางรายช่วยลดความอ้วนลงได้

โรคไขมันในโลหิตสูง
          ภาวะไขมันในโลหิตสูง พบได้มากในปัจจุบัน ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น และผู้สูงอายุ แม้ผู้ที่ผอมก็เป็นได้
โดยเราจะรู้ว่าไขมันในโลหิตสูงหรือไม่ โดยวิธีการเจาะเลือดตรวจ ซึ่งต้องงดอาหารและน้ำไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

ไขมันในโลหิตแบ่งได้เป็น
คลอเรสเตอรอล(Cholesterol) โดยแบ่งเป็น
          แอล ดี แอล คลอเรสเตอรอล LDL(low-density lipoproteins) cholesterol
          เอช ดี แอล คลอเรสเตอรอล HDL(high-density lipoproteins) cholesterol
ไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride)

ไขมันในโลหิตสูงกับโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง
          โรคหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของประเทศ
ไขมันในโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงข้อหนึ่งของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
ถ้าหากคลอเรสเตอรอล(Cholesterol)ในโลหิตสูง ไขมันจะเกาะติดผนังหลอดเลือดแดงที่เรียกว่า plaque
ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง(Artherosclerosis) ซึ่งหากเป็นมากทำให้หลอดเลือดแดงตีบ
เลือดไปเลี้ยงไม่พอ จึงเกิดอาการ เช่น เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด หรือสมองขาดเลือด ทำให้เป็นอัมพฤกษ์
อัมพาต นอกจากนั้นคราบไขมันอาจจะหลุดจากผนังหลอดเลือด ทำให้เกิดอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

นอกจากระดับ คลอเรสเตอรอล(Cholesterol) แล้วปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหลอดเลือดแข็งคือ
ตัวที่จะพาไขมันไปตามเส้นเลือดซึ่งเรียกว่า lipoprotein ที่สำคัญมีสองชนิดคือ

ส่วนไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride) เป็นสารประกอบไขมัน (fatty substance) ประกอบด้วยกรดไขมัน 3 ตัว
ซึ่งต่างจากคลอเรสเตอรอล เมื่อเรากินอาหารที่มีจำนวนแคลอรี่มากกว่าที่ร่างกายต้องการใช้ ร่างกายก็จะเปลี่ยน
ไปเป็นไตรกลีเซอไรด์ แล้วเก็บตุนไว้ในเซลล์ไขมัน ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดที่สูงจะมีผลเสียต่อสุขภาพ

ผลเสียต่อสุขภาพก็คือ แม้คลอเรสเตอรอลจะไม่สูง แต่ถ้าไตรกลีเซอไรด์สูงก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต นอกจากนี้ระดับไตรกลีเซอไรด์ที่สูงมากๆ
อาจจะทำให้เกิดโรคตับอ่อนอักเสบ ซึ่งอาจร้ายแรงถึงเสียชีวิตได้เช่นกัน

แหล่งอาหารที่ให้คลอเรสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์สูง
1.อาหารที่ไขมันสูง โดยเฉพาะไขมันจากสัตว์
2.อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เช่น น้ำตาลทราย ขนมหวาน สำหรับไตรกลีเซอไรด์

ยาเม็ดทุกตำรับ บรรจุในแผงอลูมิเนียมฟอยล์ (Strip pack)

ข้อดี คือ

ยาเม็ดทุกตำรับ เป็นยาตอกเม็ด (Tablet)

ข้อดี คือ