เรืองแผนไทยเภสัช ผลิตยาแก้แผลร้อนในในปากและยาอื่นๆ
เรืองแผนไทยเภสัช
ยาแก้แผลร้อนในในปาก(Aphthous ulcer)

เรืองแผนไทยเภสัช เป็นโรงงานผลิตยาแผนไทยและแผนทางเลือก ที่ขึ้นทะเบียนยากับคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เช่น

ยาแก้ไอ ตรา เอ: แก้ไอ ขับเสมหะ แก้ระคายเคืองคอ
ยาแก้ไข้ ตรา เอ: แก้อาการร้อนใน เช่น แผลร้อนในในปาก (Aphthous ulcer) เจ็บคอ ลิ้นแตก ตกหมอน กระทั่งเป็นไข้
ยากษัยเส้น ตรา เอ: แก้กษัยเส้น เช่น เส้นเอ็นตึง เส้นตึง ปวดเส้น ปวดหลัง ปวดเข่า เข่าบวม
พิมเสนน้ำ  ตรา เอ: ดมแก้วิงเวียนศีรษะ ทาแก้แมลงกัดต่อย ทาท้องเพื่อขับลม แก้อาการท้องขึ้น

และยาอื่นๆ เช่น ยาแก้ปวดเข่า ยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร ยาแก้โรคเก๊าท์ ยาลดไขมันในเส้นเลือด(คลอเรสเตอรอล,ไตรกลีเซอร์ไรด์สูง)
โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และไม่มียาสเตอรอยด์หรือยาแผนปัจจุบันผสม   ควบคุมการผลิตโดยเภสัชกรและแพทย์แผนไทย

ประวัติผู้ก่อตั้ง

แพทย์แผนไทย เรืองยศ   เลิศสุขุมวนิช (พท.ว., พท.ภ., พท.ผ., วท.บ.)
การศึกษา : ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                 : การประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย
                 : การประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย(แพทย์แผนไทย)
                 : การประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการผดุงครรภ์ไทย
                 : ปริญญา แพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ความเป็นมา

เนื่องจากช่วงวัยเด็กเป็นคนที่ป่วยบ่อย มักมีอาการร้อนใน เช่น เป็นแผลร้อนในในปาก (แผลร้อนในในปากเป็นที่ริมฝีปาก
ด้านใน บางทีก็เป็นที่กระพุ้งแก้ม บางครั้งก็เป็นที่ลิ้น) ลิ้นแตก เจ็บคอ ต่อมทอนซิลอักเสบ(Tonsillitis) มีไข้สูง
บางครั้งก็มีน้ำมูก มีเสมหะ ไอ ปวดเมื่อยเนื้อตัว แพทย์ก็วินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ แต่กินยาเป็นอาทิตย์ ก็ยังไม่หาย
บางครั้งก็มีเสมหะ หอบ หายใจไม่สะดวก แพทย์ก็วินิจฉัยว่าเป็นภูมิแพ้

คุณพ่อมีความรู้ด้านสมุนไพร แต่ที่ไม่ได้ให้ยาสมุนไพรตั้งแต่แรก เพราะเห็นว่าการแพทย์ปัจจุบันก้าวหน้าไปมาก
แต่เมื่อรักษาไม่หาย จึงนำตำรับยาสมุนไพรมาต้มให้รับประทาน ทำให้แผลร้อนในในปากและอาการร้อนในหายได้เร็ว
รวมถึงภูมิแพ้ และไข้หวัดใหญ่ จากนั้นก็ได้ใช้แต่ยาสมุนไพรมาตลอด

ช่วงที่เรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เรียนวิชาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
เห็นว่าในประเทศไทยเรามีความหลากหลายทางชีวภาพ มีพืชสมุนไพรที่ดีมีประโยชน์อีกมาก
จึงสนใจศึกษาต่อด้านแพทย์แผนไทย-ยาจีน และ ศึกษาถึงสาเหตุของแผลร้อนในในปาก อาการร้อนใน และโรคอื่นๆ
เมื่อจบแพทย์แผนไทย จึงนำตำรับยาที่ต้มรับประทานมาพัฒนาโดยใช้เทคนิคกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ผลิตด้วยเครื่องจักรให้รับประทานได้ง่าย ปลอดภัย แล้วขึ้นทะเบียนยา ทำให้ไม่เป็นแผลร้อนในในปาก
ไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ และไม่เคยมีอาการของต่อมทอนซิลอักเสบอีกเลย กระทั่งถึงทุกวันนี้

อ่านสาเหตุของแผลร้อนในในปากและอาการร้อนในได้ใน ยาแก้ไข้

 

“ยาตราเอ ยาเกรดเอ ที่ผู้ผลิตก็รับประทาน”